WPC De Gavers haalt straks nog meer drinkwater uit kanaal Kortrijk-Bossuit

Om nog meer drinkwater te produceren uit oppervlaktewater, breidt De Watergroep het Waterproduceringscentrum (WPC) De Gavers in Harelbeke gevoelig uit. Dat het WPC in werking blijft terwijl de werken aan de gang zijn, was slechts één uitdaging in dit project.

 

Het WPC De Gavers is gelegen aan de Beneluxlaan in deelgemeente Stasegem, en paalt aan de E17 en het kanaal Kortrijk-Bossuit. Uit dit kanaal haalt De Watergroep het water dat diverse processen ondergaat en daarna aan het openbaar drinkwaternet wordt geleverd.

Het opgepompte water wordt voorbehandeld tot het de kwaliteit van zwemwater heeft, en stroomt daarna gravitair richting het 60 ha grote nabijgelegen Gavermeer in het Provinciaal Domein De Gavers. Na ongeveer 4 maanden in dit doorstroombekken (met zelfreinigend effect) wordt het water teruggepompt naar het WPC, waar het wordt nabehandeld en via diverse processen gezuiverd en opgewerkt tot drinkbaar water. Dat wordt verpompt naar de reservoirs en watertorens in de regio Kortrijk-Harelbeke-Waregem. Via de distributieleidingen bereikt het water de klanten.

Bij de start in 1995 produceerde WPC De Gavers 15.000 m3/dag. Door uitbreiding en verfijning van de installaties door de jaren bedraagt de productiecapaciteit vandaag 32.000 m3/dag.

 

Opdracht

Het verwerkingsvolume zal worden verhoogd tot 50.000 m3/dag door het uitbreiden/vervangen van de nabehandelingscapaciteit. Concreet wordt een nabehandelingsgebouw opgetrokken en wordt het actiefkoolfiltergebouw uitgebreid (inclusief verbindingstunnel) zodat het water door 6 in plaats van de huidige 4 actiefkoolfilters kan worden gepompt. Omdat de capaciteit van de voor- en nabehandeling vergroot, moet ook die voor de verwerking van het spoelwater worden opgetrokken. Daarom worden een slibindikker en de funderingsplaten voor 5 DynaSandfilters bijgebouwd. Ook belangrijk is de bouw van een ondergrondse buffertank voor de opvang van het hemelwater, zodat dit kan worden doorgepompt naar het Gavermeer.

 

wpc de gavers

 

Zwakke grond – zware lasten

Eigen aan dit soorten projecten zijn de grote neerwaartse krachten door de zware technische installaties en de aanwezigheid van enorme hoeveelheden water. Daartegenover stond de zwakke grond die bestaat uit Ieperse klei. Daarom worden alle nieuwe elementen op de site op palen gefundeerd met een diameter van 610 millimeter en tot op een diepte van 10 tot 12 meter. Die palen zijn zowel op druk als op trek berekend, omdat de ondergrondse watertafel vrij hoog zit. 

Door de veelheid aan installaties die telkens zorgen voor zware lasten, en door de verschillende scenario’s – de inhoud van tanks en leidingen kan variëren van leeg tot vol en alles ertussen – was het dan ook noodzakelijk om bijzonder veel belastingcombinaties te berekenen.

 

Waterdicht

Het basisontwerp was door het gebruik van ter plaatse gestort beton vrij rechttoe rechtaan. Maar uiteraard heeft de bouwheer heel strikte eisen op het vlak van waterdichtheid. Dit had een invloed op onze berekening van zowel de beton- als de staalsterkte om vervormingen en scheurvorming te vermijden.

Daarnaast zijn er ook enorm veel doorvoeren van kabelgoten, leidingen en buizen – vaak tot 80 cm diameter – door vloeren en wanden. Ook die moeten allemaal waterdicht worden ontworpen en uitgevoerd, zodat onze detaillering van de plannen enorm groot is.

Een andere uitdaging lag in het feit dat we met de nieuwe gebouwen aanbouwen tegen 4 bestaande gebouwen. Ook hier was heel wat coördinatie nodig om de niveaus van de doorvoer van waterleidingen goed op elkaar af te stemmen zodat de graviteit haar werk kan doen.

wpc de gavers

 

Complex

De zwakke ondergrond, de veelheid aan uiteenlopende leidingen en installaties, en de grote zorg voor waterdichtheid zorgt voor een complex ontwerp op het vlak van stabiliteit. Bijkomende uitdagingen zijn het feit dat de ontwerp- en de uitvoeringsfase elkaar overlappen, en dat de dagelijkse werking van het WPC niet in het gedrang mag komen. Dit vergt voortdurend bijsturen van de plannen en ondertussen permanent aandacht blijven hebben voor de grote detaillering.

 

Bouwpartners: