Mix van functies maakt van Novacity stad in de stad

In Anderlecht ontwikkelt Kairos–Wolito Novacity, een ‘stad in de stad’ die ondernemen, wonen en ontmoeten op dezelfde site mogelijk maakt. Zowel de structuur van de gebouwen zelf als de structuren en ruimtes tussen de woonblokken zijn het resultaat van een doordacht samenspel van architectuur en stabiliteit.

 

Huisvestingsmaatschappij Citydev.brussels schreef een wedstrijd uit om de site tussen de Klaverstraat, de Bergensesteenweg en de spoorweg in Anderlecht een nieuwe bestemming te geven. De opdracht werd toegewezen aan Kaïros-Wolito die team vormt met BAM Interbuild en architecten Bogdan & Van Broeck en DDS+ inschakelde voor het ontwerp.

 

Mix van functies

De voorbije decennia werd er bij de invulling van dorpen en steden steeds meer voor gekozen om wonen en ondernemen fysiek van elkaar te scheiden. Werkplaatsen en loodsen kregen een plaats op bedrijventerreinen die vaak ver van de woonkernen liggen. Wat Novacity uniek maakt, is dat hier bewust wordt gekozen voor de omgekeerde beweging, en dit middenin de stad.

Op de site komen 16 KMO-ateliers met in totaal 7.560 m2 plaats voor productieactiviteiten en polyvalente ruimtes (showroom en kantoren). Bovenop de ateliers in het langgerekte gebouwdeel dat het verst van de spoorlijn ligt, worden in 5 blokken in totaal 63 appartementen voorzien, waarvan er 5 zullen worden verhuurd aan de gebruikers van de ateliers. Verder komen er op de site 31 bovengrondse parkeerplaatsen, 142 fietsenstallingen en 3.600 m2 openbare ruimte. De 5 blokken variëren in hoogte – met een woontoren van 6 verdiepingen (Blok E) aan de Bergensesteenweg – en vormen zo een speelse afwisseling.

De woonvolumes A & B en C & D vormen duo’s die telkens op alle verdiepingen verbonden zijn door loopbruggen – of ‘cursives’ – in metaal, een materiaal dat refeert aan de industriële site. Deze patio-achtige ruimtes combineren gemeenschappelijke functies met privatieve terrassen en bevorderen zo het gemeenschapsgevoel. De ruimtes op niveau +1 tussen volumes B en C en tussen D en E zijn anders opgevat. Daar worden privatieve terrassen afgewisseld met een gemeenschappelijk terras, moestuinen en een serre. Ook het dak van volumes B en D is voorzien van groen. Telkens staat hier ontmoeting centraal.

novacity

 

Werken met modules

De belangrijkste uitdaging voor ons in dit project was de combinatie van de stabiliteit van de KMO-ruimtes – waar binnenin zo veel mogelijk ruimte en flexibiliteit nodig is – en de zware structuur van de appartementen die er bovenop komt. Door op alle verdiepingen te werken met modules van 6 op 6 meter sluiten de draaglijnen van de appartementen perfect aan bij de kolommenrij in de KMO-ateliers. De appartementen – zoveel mogelijk in prefab uitgevoerd – zijn zo ontworpen dat 3 draaglijnen in de lengte volstaan om alle lasten te dragen.

Het hoogste volume (blok E) wijkt door zijn 3 schuine zijden af van dit stramien. Omwille van de grote raampartijen van de showroom op de gelijkvloerse verdieping vergde het heel wat overleg met de architecten om de lasten van die schuine zijden te laten afdragen.

De cursives tussen A & B en C & D geven het project een heel eigen identiteit. Om een bos van kolommen te vermijden en een visueel zo open mogelijke structuur te creëren, maakten we een ontwerp dat op de gaanderijen de dragende kolommen afwisselt.

 

BIM-maximalisatie

In dit project werd maximaal gebruik gemaakt van BIM. Bij Establis ontwerpen we alles in Revit in 3D. De knowhow en de ondersteuning van Kairos op het vlak van BIM zorgt ervoor dat alle bouwpartners op dezelfde golflengte zitten en een efficiënte coördinatie wordt gegarandeerd. Het BIM-model zal bovendien ook bij uitbating verder een rol spelen, onder meer voor onderhoud en herstellingen.

 

Bouwpartners: