Blauwpoorte laat met structurele details en oog voor prefab architectuur tot haar recht komen

Tussen het park van Kasteel Blauwhuis en het stadscentrum van Izegem verrijst een nieuw grootschalig woonproject: Blauwpoorte. Het bouwproces zet maximaal in op prefab voor een snelle realisatie en op structurele finesse om de architectuur voluit in de verf te zetten. 

 

Het project is een realisatie van vastgoedontwikkelaar URBES (zusterfirma van Romel Bouwbedrijf) die inzet op wooncomfort in de algemene zin van het woord. Aan duurzame innovatieve projectontwikkeling doen die beantwoordt aan een ecosysteemmodel is hun stokpaardje.

Aan de westzijde van de site loopt de kasteelbeek terwijl de oostzijde wordt afgebakend door de Kasteelstraat en de kasteelwal. In het noorden is er zicht op het kanaal Roeselare-Leie. Op het perceel komen 7 appartementsblokken, variërend van 3 tot 14 verdiepingen, naar een ontwerp van architecten Govaert & Vanhoutte.  Het project wordt in 3 fasen gerealiseerd. Establis verzorgt de stabiliteit van de 3 hoogste gebouwen in fase 2 (blok 4 met 5 verdiepingen) en fase 3 (blok 6 met 9 en blok 7 met 14 verdiepingen). De site vormt ook de verbinding tussen het stadscentrum en het openbaar park van het Kasteel Blauwhuis en het Koetshuis. Het kasteel werd door Romel Bouwbedrijf gerenoveerd in opdracht van JMA Group (de holding waar o.a. Romel Bouwbedrijf en Urbes dochters van zijn) en draagt door systeemintegraties bij tot de energie-efficiëntie van het project woonpark Blauwpoorte. Over de kasteelbeek en de omwalling worden 3 nieuwe verkeersbruggen aangelegd en 2 fietsbruggen/ecoducten, om doorwaadbaarheid van beide sites mogelijk te maken en die meteen ook te verbinden. Op die manier loopt het nieuwe woonpark naadloos over in het nostalgische van een historisch park met het monument Kasteel Blauwhuis.

 

Verschillende nulpassen

De bewoners parkeren ondergronds in 2 parkeerkelders: 1 voor de 2 blokken uit fase 1, en 1 voor blok 3 tot en met blok 7. Om de kelders aan te leggen was geen bemaling nodig en kon worden gewerkt met een open bouwput. Onder fases 2 en 3 moest gefundeerd worden op zandbanken die 8 meter diep zitten. Zo worden te hoge zettingen vermeden die konden voorkomen als gevolg van zwakke lagen ter hoogte van de funderingsaanzet. Daarom waren grondverdringende schroefpalen noodzakelijk. Bovenop de parkeerkelders wordt 60 cm extra hoogte voorzien voor aanplantingen tussen de blokken en voor wegenis. Daardoor was voor de gebouwblokken en voor de buitenomgeving een verschillend nulpas nodig.

Blauwpoorte

 

Architectuurdetails uitwerken

Govaert & Vanhoutte staat voor strakke architectuur die maximaal inzet op open ruimtes zonder doorhangende elementen, en zichten op de buitenomgeving. Daarom werden de klassieke betonnen kolommen (meestal 30 x 30 cm) vervangen door massieve stalen kokers van slechts 10 x 15 cm. De terrassen worden dan weer vastgemaakt aan achterliggende stalen liggers die in de binnenbetonplaat zijn ingewerkt, om doorhangende structuren in de binnenruimtes te vermijden. Een extra detaillering zit in de opstelling van de ramen, die achter de verspringing van de terrassen wordt weggestopt zodat de bewoners bovenaan geen raamprofiel maar alleen glas zullen te zien krijgen.

 

Prefab waar mogelijk

Omdat aannemer Romel ook een prefabbedrijf heeft, werd bij de uitwerking van het ontwerp maximaal voorrang gegeven aan prefabbouw. Dit heeft als resultaat dat 100 procent van de betonelementen, ook de grijze zichtbetonelementen door KOLON, onderdeel van Romel Bouwbedrijf, in eigen huis geprefabriceerd konden worden. Voor de afstemming met het ontwerp van de wapening en om tot een zo slank mogelijk resultaat te komen, was veelvuldig overleg nodig tussen onze stabiliteitsingenieurs en Kolon.

De kelderwanden werden omwille van de waterdichtheid ter plaatse gestort, maar zowat de hele bovenbouw van de appartementsblokken werd in prefab uitgevoerd. Blok 7 is met 50 meter hoogte echter hoogbouw, en vangt dus veel meer windlasten dan de lagere blokken. Daarom werden de prefabwanden van de kernen van het gebouw (met de liften en trappen) hier vervangen door premuren waarbij tussen de 2 buitenschillen uit zichtbeton beton wordt gestort om één homogeen en monolithisch geheel te vormen. Voor extra stabiliteit werden ook enkele bijkomende wanden op deze manier uitgevoerd. Dit gebeurde met de nodige doorkoppeling naar de prefabelementen.

De zijgevels zijn gemaakt van prefabwanden met een ‘houtprint’ die in de bekisting wordt aangebracht. Op de werf worden die wanden met draadstangen telkens gekoppeld aan de achterliggende wand die ook uit prefabbeton werd opgetrokken. Zo kunnen 1 op 1 elementen aan elkaar worden gekoppeld en al in het atelier op elkaar worden afgestemd qua positionering.

Blauwpoorte

 

Overbruggen

Ook de bruggen over de Kasteelbeek en de kasteelwal zijn door ons ontworpen. De staalbruggen bestaan uit stalen liggers die afsteunen op betonnen landhoofden. Bij de lange versie vangt een tussenpilaar halverwege in het water de last van zware voertuigen zoals vrachtwagens op. Op de stalen liggers wordt op zelfdragende predallen een betonplaat gegoten. Aan de zijkanten worden balustrades bevestigd. Voor de landhoofden werden damwanden 14 meter in de grond getrild om de verticale belasting op te nemen. Daaraan werd achterliggend een betonbalk gestort waarop stalen deuvels zijn gelast. Daar komt dan een L-vormige betonplaat met opzetstukken op om de thermische werking en horizontale krachtwerking ingrijpend op de bruggen op te vangen.

De betonnen bruggen zijn volledig in prefab uitgevoerd. Op twee kopse muren in de sloot – met een onderdoorvoer voor het water – wordt een betonnen plaat met een betonnen opstand aangebracht. De volledige uitvoering van alle bruggen lag in handen van aannemer Romel Bouwbedrijf, die samen met de mensen van Urbes de details naar uitvoering toe verder uitwerkte.

 

Bouwpartners:

Blauwpoorte