Overijse

Tombeekheyde

Restauratie en uitbreiding van het voormalig Sanatorium Joseph Lemaire van de hand van de Brusselse architect Maxime Brunfaut. Dit gebouw is wereldwijd erkend als historisch erfgoed.

De huidige restauratie en uitbreiding heeft tot doel om enerzijds dit waardevolle gebouw van verdere aftakeling te vrijwaren, anderzijds er een nieuwe, nuttige bestemming aan te geven, in dit geval RVT en bejaardenflats.

In het bestaande gebouw is de nodige betonrestauratie voorzien gezien het gebouw vele jaren leeg heeft gestaan. Daarnaast zijn een aantal nieuwe liften en trappen voorzien en werden een aantal structurele elementen versterkt om de ontworpen belastingen te kunnen opnemen. Ook werden heel wat openingen in de betonplaten gemaakt om met de kanalen voor ventilatie, elektriciteit, e.d. alle verdiepingen te kunnen bedienen. Rond deze openingen werden de nodige versterkingen voorzien.

Er werd voorzien in de uitbreiding met een ondergrondse parking, die via een tunnel (deels onder het bestaande gebouw) de verbinding maakt met het bestaand gebouw.

Ook werd voorzien in een uitbreiding van 8 verdiepingen tegen de bestaande oostvleugel. De nieuwe gevel werd uitgevoerd in prefab betonpanelen. De nieuwe betonplaten werden ontworpen als in 2 richtingen dragende betonplaten met gewichtsbesparende elementen (AirDeck vloeren). Deze steunen op een aantal nieuwe betonkolommen en de prefab betonpanelen, hierboven vermeld.

bouwplaats

Tombeek-Overijse

client

Vulpia Real Estate

architect

  • SVR-ARCHITECTS

hoofdaannemer

  • Kumpen

vloeroppervlakte

22.855 m²

bouwtijd

start werf: begin 2013
einde werf: december 2016

inladen