Antwerpen

Silvertoptoren 3

De drie Silvertoptorens, ontworpen door door architect Jules De Roover,  werden gebouwd begin jaren 70.

Behalve een stedenbouwkundige inpassing van de torens, behelst de opdracht tot renovatie ook een vrij grondige transformatie van de gebouwen, waarin volgende elementen centraal staan:

  • brandveiligheid
  • logische organisatie van toegang, fietsenstallingen en bergingen, liften en trappenhuizen, kelders per toren
  • herschikking van appartementen
  • aandacht voor bouwfysica: isolatie, ventilatie en akoestiek
  • totale herziening van technieken en milieuvriendelijke stookinstallatie met warmtekrachtkoppeling
  • architectonisch imago
  • stedenbouwkundige integratie & omgevingsaanleg

bouwplaats

Jan Denucéstraat, Antwerpen

client

Woonhaven Antwerpen

architect

  • A33-architecten

hoofdaannemer

  • Antwerpse Bouwwerken

vloeroppervlakte

14.700 m²

bouwtijd

start werf: januari 2013
einde werf: eind 2015

inladen