Maak kennis met het nieuwe StAPwest

Komend weekend kan je in Veurne kennis maken met de ruwbouw van de nieuwe Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (StAPwest Veurne). Na het weekend starten dan de inrichtingswerken ervan.

Vanaf het schooljaar 2024-25 zullen de eerste muzieknoten weergalmen in het gloednieuwe gebouw langs de Zuidburgweg en het Suikerplein.

Establis maakt als studiebureau stabiliteit deel uit van het winnende team dat instaat voor het ontwerp en de uitwerking van StAPwest.

De Maatschap Suikerbeat bestaat daarnaast ook nog uit aannemer Alheembouw, architecten Architectenatelier Vyvey & Partners en A2D, en studiebureaus EVA-International (akoestiek) en Ingenium (technieken).

Meer info via https://veurne.be/nl/nieuwe-stapwest