Leuvense ziekenhuissite wordt duurzame stadswijk met diverse woonvormen

Van een versteende ziekenhuissite door een combinatie van nieuwbouw en renovatie een multifunctioneel stadsdeel maken dat groen en water opwaardeert, dat is de Hertogensite in Leuven. Onze jarenlange samenwerking met de bouwheer, de hoofdaannemer en de ingenieur technieken zorgt voor een efficiënte wisselwerking die zowel de kostprijs als de timing van het project gunstig beïnvloedt.

De Hertogensite is op het vlak van stadsvernieuwing een van de grootste projecten in Vlaanderen. Op de site van het voormalige ziekenhuis Sint-Raphael worden onder meer 370 appartementen, 14 woningen, 157 lofts, 7 commerciële ruimtes en een hotel gerealiseerd. Het bijna 8 ha groot gebied wordt omsloten door de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer, de Minderbroedersstraat en een arm van de Dijle. Een deel van de bestaande bebouwing wordt afgebroken, terwijl gebouwen met erfgoedwaarde worden gerestaureerd. Ertussen en errond worden nieuwe gebouwen opgetrokken. De Dijlearm – nu deels ondergronds – wordt opengemaakt en in de omgeving geïntegreerd.

 

Mix van gebouwen

Op dezelfde site werkten we voor Cohousing Projects al mee aan het project BotaniCo, dat 3 jaar geleden werd opgeleverd. Voor Resiterra zelf stonden we in voor De Blauwen Oijevaert (ontwerp van ConixRDBM architects). Dit project omvat de renovatie van het wit hoekpand tot kantoren en appartementen, in combinatie met een nieuwbouwgedeelte. Ook het HONKhuis wordt door Resiterra gebouwd, voor toekomstige uitbater vzw HONK die er een vriendengroep van 13 jongeren met een beperking zal huisvesten. Die werken zijn momenteel in uitvoering.

Op de Podiumkunstensite wordt het restant van het 19de-eeuwse Gasthuis gerestaureerd en geïntegreerd in de nieuwbouw die ernaast wordt opgetrokken. Bovenop de beschermde gevel met boogvormige raampartijen komen 2 extra bouwlagen in staalstructuur. In voorontwerp bekijken we momenteel samen met 360 architecten de bestaande structuren en lastendaling met het oog op een versteviging van de funderingen. Hetzelfde bureau tekent ook voor het ontwerp van het nieuwe winkel-woongebouw, met een buurtwinkel, appartementen en ondergrondse parkeergarages. Ook dit zit in de voorontwerpfase.

De vroegere verpleegsterschool in de Kapucijnenvoer werd afgebroken. Architectenbureau De Gregorio & Partners ontwierp een cluster van 3 nieuwbouwappartementen – Nightingale, Cavell en Barton – met 2 ondergrondse en tot 8 bovengrondse bouwlagen. Een bouwput van 9 meter diep maken naast de Dijlearm is geen sinecure. Omdat er ook geen afdichtende kleilaag is om de beschoeiingswanden in te drijven, moest er flink worden bemaald. Omdat dit echter in een dichtbebouwde omgeving moest gebeuren was een retour- en spanningsbemaling tesamen met een secanspalenwand tot op grote diepte noodzakelijk. Zo konden zettingen in de omgeving worden vermeden.

 

David Chipperfield e.a.

Resiterra kiest er bewust voor om met diverse architecten te werken, voor een variatie aan bouwstijlen op de site. Naast de eerder genoemde namen dragen ook enkele internationaal gerenommeerde architecten bij aan de reconversie van de site. Zo staat de Londense architect David Chipperfield (in uitvoering ondersteund door Bureau Bouwtechniek) in voor projectfase 3A, die uit diverse onderdelen bestaat. De nieuwbouw stadswoningen hebben geen dragende structuren binnenin, zodat de bewoners zelf de indeling kunnen kiezen en later ook aanpassen. Naast de stadswoningen komt Hendrik, een nieuwbouwappartement in 3 bouwlagen. Blikvanger hier is Hertog I, een woontoren met luxe-appartementen, waarbij elke nieuwe bouwlaag 180 gedraaid is ten opzichte van de vorige. De grote uitkragende terrassen (4,5 meter in 2 richtingen) zijn een complexe uitdaging. De architect wilde immers een zo slank mogelijke uitvoering. Maar ook thermisch is het een huzarenstuk om binnen die beperkte vloeropbouw de in- en uitspringende elementen te ontwerpen zonder koudebruggen te creëren.

Een andere internationale naam is Sergison Bates architects (Londen, Zürich, Brussel). Dat bureau staat in voor het restauratiegedeelte van fase 4A – met onder meer de geklasseerde universiteitsaula’s – en ook voor een nieuwbouwtoren in 11 bouwlagen. De nieuwbouw sociale woningen in die fase worden ontworpen door Bruno Van Langenhove.

 

Vast team heeft voordelen

De keuze om met verschillende architecten te werken, zou een probleem kunnen zijn in een project van deze omvang. Elke architect heeft immers zijn eigen manier van werken, wat telkens de nodige aanpassing vraagt. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door het feit dat Resiterra al jaren met Establis, aannemer Vandebos en een vaste ingenieur technieken werkt. Als bouwpartners zijn we zo goed op mekaar ingespeeld dat we efficiënt samenwerken, en dus tijd winnen. Bovendien komen we proactief met suggesties om zaken te optimaliseren, nog vóór de bouwheer er om vraagt. Door de manier van werken van de aannemer bij de uitvoering door en door te kennen, weten we ook perfect hoe we voor hem moeten ontwerpen. Zo kunnen we de kostprijs zo laag mogelijk houden.

 

Flexibele timing

Bij projecten van deze omvang is het vergunningstraject er vandaag vaak niet makkelijker op geworden, met tal van stakeholders die voor vertraging kunnen zorgen. Eens de vergunning toegekend, wil de bouwheer dan uiteraard zo snel mogelijk van start kunnen gaan. Als stabiliteitsbureau willen we daar steeds zo flexibel mogelijk kunnen op inspelen. Daarbij is onze schaalgrootte een belangrijke troef.

 

www.hertogensite.be/aanbod

 

Bouwpartners:

  • Resiterra – bouwheer
  • Vandenbos  hoofdaannemer
  • CreteQ – ingenieur technieken
  • Establis – studiebureau stabiliteit