Grondverdichting en licht bouwen cruciaal voor nieuwe bio-incubator VIB

Om de groei van de Vlaamse biotechsector alle ruimte te geven, bouwt VIB samen met PMV in Zwijnaarde een ultramoderne bio-incubator en een nieuw VIB-hoofdkantoor. De stabiliteit van de ondergrond verbeteren en gewicht besparen in de vloeren om de grote overspanningen mogelijk te maken, zorgde voor extra studiewerk. 

 

Het gebouw is een ontwerp van Modulo Architects, Beel Architecten en studiebureau Istema, en komt in de Suzanne Tassierstraat op de nieuwe technologiecampus Tech Lane Ghent Science Park, campus Eiland. De 13.000 m2 vloeroppervlakte is verdeeld over 8 bovengrondse bouwlagen waarvan de bovenste 2 de directie en de ondersteunende diensten van VIB zal huisvesten. In de onderliggende verdiepingen komt labo-infrastructuur voor de bio-incubator die plaats zal bieden aan 10 tot 15 startende biotechbedrijven. Per verdieping kunnen tot 20 onderzoekslaboratoria worden voorzien. De noordzijde, die uitkijkt op de E40, is de dynamische en (inter)actieve zijde, en wordt gekenmerkt door grote uitkraging en van buitenaf zichtbare zwevende trappen. De zuidzijde kijkt uit op de rest van de campus en is de creatieve zijde.

VIB bio-incubator

 

Slibdepot

Het eiland waarop de campus wordt uitgebouwd, is een slibdepot dat een tiental jaar geleden door DEME is aangelegd en het voorbije decennium kon stabiliseren. Om het perceel van VIB/PMV bouwrijp te maken, moest het gedeelte waar de voetafdruk van het gebouw zou komen nog extra worden gestabiliseerd door de zetting te intensifiëren. We werkten voor de berekeningen samen met het geotechnisch studie- en adviesbureau Doorgrond. De oplossing om de grond voldoende te compacteren in een zo kort mogelijke tijd, bleek de plaatsing van een laag aarde van 2 meter bovenop de sliblaag. Daarna konden de funderingspalen – met een lengte van 20 meter! – worden geplaatst.

 

Combinatie prefab en stortbeton

Het gebouw zelf is een volledig betonnen structuur met 2 verticale kernen die sanitaire ruimtes, trappen en liften omvatten. Ook de enorme hoeveelheid technieken – eigen aan een labo-omgeving – vindt een plaats in de verticale kernen, van waaruit wordt afgetakt en via valse plafonds verdeeld over de verdiepingen. Door de vele perforaties voor de doorvoer van de technieken moesten we er wel over waken dat de sterkte van de kernen behouden blijft. Het gebouw is voor de rest over zowat alle verdiepingen identiek qua opbouw wat de kolomlijnen en lastenverdelingen betreft. Enkel de bovenste verdieping heeft een andere lay-out met grote vergaderzalen, 2 dakterrassen en inpandige patio’s.

Het oorspronkelijk plan was om de opbouw volledig ter plaatse te storten. Aannemer Cordeel wilde echter maximaal inzetten op prefab, om meer te kunnen doen binnen de gevraagde termijn. Daarom werd ervoor geopteerd om de gevels, de kernen en alle muren (prefab holle wanden) in prefab uit te voeren. Enkel de vloeren werden wel ter plaatse gestort. Eén van de argumenten daarvoor was dat de architecten in hun ontwerp het beton van het plafond in de circulatieruimtes op elke verdieping zichtbaar wilden laten. Met een combinatie van prefab en stortbeton zou het niet mogelijk zijn om dit naadloos uit te voeren.

VIB bio-incubator

 

Lichtere vloeren

De ruimtes in het gebouw worden gekenmerkt door grote overspanningen. Een vlakke vloerplaat met nagespannen beton weegt veel en zou de weinige kolommen door de vloerplaat ‘ponsen’, wat uiteraard niet de bedoeling is. Alternatieven zijn een klassieke paddenstoelvloer met verzwaarde zones of een lichtere uitvoering van de 50 cm dikke vloeren. In de voorstudiefase beslisten we in samenspraak met de architecten om te kiezen voor een gewichtsbesparende vloer.  

Om storende balken te vermijden, werd beslist om te werken met polystyreenblokken die in de vloer worden geplaatst waarna het beton van de vloerplaat wordt gegoten.

 

Bouwpartners: