Betrouwbare bouwput was cruciaal voor parking tot -2 in Hof van Saeys

In de schaduw van de Abdij van Dendermonde verrijst een nieuw residentieel project: Hof van Saeys. Naast de verspringende uitkragende terrassen met veel groen was er vooral veel aandacht nodig voor de bouwput in zettingsgevoelige ondergrond.

Het projectgebied ligt in het centrum van Dendermonde, waarbij tussen de Oude Vest en de Dijkstraat een lokale verbindingsweg werd aangelegd. De school die op de site stond, werd afgebroken. In het westen paalt de grond aan de Abdij van Dendermonde. De oude abdijmuur die de percelen scheidt, werd afgebroken en teruggeplaatst.

Op de ondergrondse parking met 2 bouwlagen komen 103 appartementen en 1.400 m2 ruimte voor handelzaken, in totaal ca. 24.000 m2. Om ruimte te creëren voor groen koos men ervoor om waar mogelijk in de hoogte te bouwen, tot 8 verdiepingen hoog. De waterloop ‘Het Vaardeken’ werd opnieuw opengelegd als aangename trekpleister voor bewoners en bezoekers en als onderdeel van een duurzaam waterbeleid in de stad.

 

Hof van Saeys

 

Speelse variatie

In de architectuur werd de klassieke standaardisatie en repetitie verlaten en vervangen door speelse variatie. In de gevels, die afgewerkt zijn met rode en witte gevelstenen, zitten veel verspringende ramen. En er zijn ook de uitkragende grote balkons, vooral op de hoeken van de gebouwen, waar ook ruimte wordt gecreëerd voor groen. Hier zorgde de voortdurende variatie en de overlasten voor groenaanleg voor wat extra rekenwerk en complexiteit. Bovendien benutten de ramen de maximale hoogte, zodat er wel wat creativiteit nodig was om in de beperkt beschikbare hoogtes de verspringende gevels op te vangen en de uitkragende terrassen te bevestigen.

De variatie in de bovenbouw vereiste ook wat creativiteit voor het afsteunen op de structuur van de ondergrondse parking. Die mag dan wel standaard opgebouwd zijn uit (prefab)balken, kolommen en voorgespannen welfsels, het was puzzelen om de parking optimaal in te delen zodat er zoveel mogelijk parkeerplaatsen konden worden gecreëerd.

 

Hof van Saeys

 

Betrouwbare bouwput

Hof van Saeys heeft de primeur in Dendermonde van het eerste bouwproject te zijn dat 2 verdiepingen onder de grond gaat. De reden zijn de slappe zettingsgevoelige bovenlagen van de grond, en de vrij hoge waterstand. Als het grondwater buiten de bouwput sterk verlaagd zou worden, zouden er in de drukbebouwde omgeving zettingen en verzakkingen gaan optreden. De klassieke oplossing is dan een beschoeiing tot in een afdichtende kleilaag, alleen zit die hier op 36 meter diepte. Daarom onderzochten we de diverse opties.

Een slibwand tot op 36 meter diepte is dus een veilige en logische keuze, maar in dit geval tegelijk ook een bijzonder dure oplossing. Establis heeft hierdoor eveneens een aantal alternatieven bestudeerd …  Eén alternatief was een waterglasinjectie, waarbij een minder diepe beschoeiingswand wordt gecombineerd met een kunstmatig aangebrachte horizontaal afdichtende laag. Een andere optie was om met onderwaterbeton te werken en eerst de funderingsplaat te storten en daarna pas een bemaling op te starten. Uiteindelijk bleek de meest economische oplossing een soilmixwand tot op 21 meter diepte in combinatie met retourbemaling. Daarbij wordt het uit de bouwput opgepompte water in de omgeving opnieuw in de grond geïnjecteerd. Uiteraard werden tijdens de uitvoering de debieten en grondwaterstand nauw opgevolgd en werden de woningen in de omgeving continu gemonitord.

 

Globale kijk

De studie van de stabiliteit is altijd slechts één facet van een bouwproject. De meerwaarde van werken met Establis is echter dat we vanuit onze decennialange expertise ook graag samen met de architect en/of aannemer(s) meedenken over het totaalplaatje van een project, en advies geven over de concrete consequenties van bepaalde keuzes of ideeën. Bovendien zorgen we ervoor dat dat advies snel gegeven wordt, zodat het project vaart blijft houden.

 

Bouwpartners:

 

Hof van Saeys