Ruimte: 4 Fonteinen

Ruimte publiceerde een artikel over project 4 Fonteinen. Establis verzorgt de stabiliteit voor gebouw 't Brughuis.

Ruimte: 4 Fonteinen vormt motor tot herontwikkeling Kanaalzone Vilvoorde