Postgraduaat Bio-ecologisch bouwen

Duurzaamheid en circulariteit hebben mij altijd al geïnteresseerd maar de link met stabiliteit is niet altijd eenvoudig. Om een beter beeld te krijgen op de evolutie en de mogelijkheden in de bouwsector heb ik in het academiejaar van 2018-2019 een postgraduaat Bio-ecologisch bouwen gevolgd. Meer uitleg omtrent de opleiding is hieronder opgenomen.

Bij het postgraduaat hoort ook het schrijven van een paper. In mijn geval heb ik voor de onderwerp duurzaam en circulair bouwen met focus op stabiliteit gekozen. In eerste instantie dacht ik dat de invloed van een stabiliteitsbureau op de duurzaamheid en circulariteit van een project eerder beperkt is maar tijdens de opleiding werd steeds meer duidelijk dat er grote opportuniteiten zijn in de ruwbouw zelf. Momenteel is Establis aan het bekijken hoe en welke diensten ze kunnen aanbieden om daadwerkelijk een verschil te maken. Eén van de punten die hierbij sterk naar voorkomt is de mogelijkheden van demontabel bouwen verder te onderzoeken en te gebruiken in onze projecten. Dit zeker als de klant ernaar vraagt maar ook om dit pro actief aan te bieden en om de bouwheer indien mogelijk te overtuigen om meer in te zetten op duurzaamheid en circulariteit.

 

Postgraduaat Bio-ecologisch bouwen: duurzaam bouwen en wonen volgens bio-ecologische principes

Academiejaar 2018-2019, te Gent
Samenwerking tussen Hogeschool Odisee, KU Leuven faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen en het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE).

Deze opleiding biedt een brede visie op achtergrond, ontwerp, uitvoeringsdetails en meet- en beheersystemen van duurzame gebouwen en wijken. De organisator VIBE focust niet alleen op energiezuinigheid, maar ook op thema’s als: gezonde en milieuverantwoorde materialen, technieken en constructies, duurzame wijken, ... Deze opleiding zorgt voor specialisatie en onderscheid in duurzaam, toekomstgericht bouwen met natuurlijke bouwmaterialen.

In de opleiding wordt bekeken hoe we ons op vlak van water- en materialengebruik/verbruik beter kunnen organiseren en er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het creëren van een gezond binnenklimaat. Verder wordt de praktijk geschetst van een doordachte ruimtelijke ordening en stedenbouw, waarbij het algemeen welzijn en de belangrijke sociale aspecten niet uit het oog verliezen.

In de opleiding wordt niet alleen geleerd de bestaande evaluatie-instrumenten correct te hanteren, de wetenschappelijke achtergrond ervan komt ook aan bod. Zo leidt deze opleiding naar praktisch toepasbare inzichten en kennis over verscheidene bijkomende informatiebronnen.

 

Deze opleiding bestaat uit 2 modules:

 • Module 1: Duurzame ontwikkeling toegepast in het vakgebied ‘bouwen en wonen’ + Een gebouw en zijn omgeving (10 lesdagen)
  • Hoe duurzame ontwikkeling toepassen in de dagelijkse realiteit van de bouwwereld?
  • Bouwen en wonen volgens duurzaamheidsprincipes die leiden tot een volhoudbare economie
  • Ecologische stedenbouw volgens Ecopolis-principes
 • Module 2: Een bio-ecologisch bouwproject ontleed (12 lesdagen)
  • Bio-ecologische materialen
  • Bio-ecologische constructies
  • Bio-ecologisch renoveren
  • Duurzame en rationele energieconcepten
  • Welzijn en gezondheid
  • Gebouwen beheren en evalueren

 

De opleiding omvat ook enkele plaatsbezoeken en een facultatieve studie-uitstap naar enkele duurzame voorbeeldsteden in Nederland, namelijk de fietsstad Houten en de ecowijk van Culemborg EVA-Lanxmeer.

 

tekst: Davy Vanermen