Nieuw diepvries hoogbouwmagazijn voor Locks in Gent

Vleesbedrijf Locks realiseerde in de Skaldenstraat in Desteldonk (Gent) een nieuwe productie- en stockagesite. Blikvanger is het hoogbouwmagazijn. Omdat het specifiek voor diepvriesdoeleinden moet dienen, waren er extra uitdagingen op het vlak van structuur en stabiliteit.

Op die locatie in de Skaldenstraat 112 was vroeger de vleesfabriek van Hilton Foods Belgium gevestigd. Die gebouwen brandden in juni 2021 echter volledig af en de activiteiten verhuisden naar Nederland. Locks maakte de Gentse site opnieuw bouwrijp en kon met een schone lei beginnen. Het familiebedrijf behoort tot de Belgian Pork Group en is actief in het versnijden, uitbenen en verwerken van varkensvlees.

 

Locks

 

Productie

Op de site wordt naast een hoogbouwmagazijn een productie- en kantoorruimte over 3 verdiepingen gebouwd. Er is ook plaats om in de toekomst een tweede hoogbouwmagazijn bij te bouwen. De productieruimte omvat op het gelijkvloers de sociale ruimtes (kleedkamers, refter) en kantoren, een laad- en loszone, voor de vleeswaren, een shockvriezer en een plaatvriezer, en een technische ruimte. Op de eerste verdieping zijn er bijkomende kantoren en de tweede verdieping is voorzien voor extra technische ruimtes. Het productiegedeelte wordt continu op een temperatuur van 3 graden gehouden. Establis deed nazicht van de plannen van de aannemer voor de grondplaat en de stabiliteit van de constructie van deze productie- en kantoorruimte.

 

Vloer vlak houden

Van een heel andere orde is het volautomatisch diepvries hoogbouwmagazijn met 9.000 palletplaatsen en een grondoppervlakte van 80 bij 28 meter. Daarin heerst een constante binnentemperatuur van -25° C. Voor dit gebouw ontwierpen we het palenplan voor de fundering, en het plan voor de opbouw van onder- en bovenvloer. Tussen die onder- en bovenvloer wordt isolatie geplaatst. Die kan echter niet verhinderen dat na verloop van tijd ook de bodem ónder de ondervloer zou bevriezen, waardoor de ondervloer zou worden opgestuwd en zou krom trekken. Dit zou nefast zijn voor de werking van het volautomatisch hoogbouwmagazijn, waar precisie cruciaal is. Daarom wordt in de ondervloer vloerverwarming ingebouwd, zodat de diepvrieskou niet naar beneden wordt doorgegeven en de vloer vlak blijft.

 

Locks

 

Palen met veer

Om de isolatie niet te onderbreken, ondersteunen de funderingspalen niet de bovenvloer maar de ondervloer. De palen worden nauwkeurig gepositioneerd op basis van het 3D-model dat we van de aannemer rekkenbouw STOW ontvangen. Dat bevat de diverse belastingen van alle kolommen, zoals het eigen gewicht, palletgewicht, buffer, de kranen voor het volautomatisch uithalen en insteken van de palletten, wind, sneeuw en seismiek. We ontwerpen een model van een vloerplaat met steunpunten – de funderingspalen – die als veer worden ingegeven, om het zakken van de plaat gecontroleerd op te vangen. Met een veelheid en verscheidenheid (per kolom) aan belastingen en een grote hoeveelheid kolommen, is dit een bijzonder complexe puzzel om te leggen.

 

Azobe blokken

Tussen de binnenste vloerplaat – de bovenvloer – en de ondervloer zit een laag isolatie. Om te vermijden dat die zou worden samengedrukt op de plaats waar een paal steunt, wordt de isolatie op die plek vervangen door een blok azobe. Deze houtsoort combineert een grote sterkte met een goede isolatiewaarde.

 

Locks

 

Windbelasting opvangen

De thermische onderbreking tussen onder- en bovenvloer met de isolatie en de azobe-blokken, heeft als gevolg dat het diepvriesmagazijn eigenlijk losstaat van de bodem. Omdat het over hoogbouw gaat, is er echter ook sprake van grote windbelasting. Op momenten dat er weinig goederen zijn gestockeerd, zou het magazijn bij hevige wind aan de uiteinden omhoog kunnen komen en de binnenvloer doen kromtrekken – ‘hoekverdraaiing’ in het jargon. Daarom mag de vervorming van de vloerplaat niet méér bedragen dan 0,5 milliradialen.

Dat doen we door massa toe te voegen aan de uiteinden van het magazijn, en de bovenste vloerplaat aan de bovenkant dikker te maken. Daarbij houden we uiteraard rekening met een zo klein mogelijke materiaalkost, door enkel in te grijpen waar het volgens onze studie noodzakelijk is. In dit project betekent dit dat de plaat langs de ene zijde van 40 cm in het midden naar de uiteinden over 65 cm naar 1 meter gaat, en langs de andere zijde van 40 naar 65 cm.

 

Losgekoppeld sas

Tussen het diepvriesmagazijn enerzijds en het productie- en kantoorgebouw anderzijds is er ook een sas, dat de scheiding vormt tussen de koude en de warme(re) ruimtes. Het is qua structuur losgekoppeld van het magazijn. De ondervloer van het magazijn loopt door tot in het sas, maar de isolatie wordt er wel onderbroken. Naast het magazijn is aan de buitenzijde ook plaats voorzien voor een trap in staal, die voor beide magazijnen dient.

 

Bouwpartners:

 

Locks