Architectura: Nieuwe invulling voor De Blauwen Oijvaert & De Cleynen Oijvaert

Architectura publiceerde een artikel over de Hertogensite in Leuven. Establis is betrokken bij een aantal deelprojecten op deze site.

Architectura: Nieuwe invulling voor De Blauwen Oijvaert & De Cleynen Oijvaert