Skald is constante partner voor projecten op Henegouwse Lutosa site

Sinds 2012 heeft Skald diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten gerealiseerd op de site van aardappelverwerkend bedrijf Lutosa in Leuze-en-Hainaut. Tussendoor werden we ook diverse keren ingeschakeld om kleinere vragen te beantwoorden en te assisteren bij de budgettering van mogelijke scenario’s. Skald is doorheen de jaren een constante factor geworden op de site. Door alle plannen en data efficiënt bij te houden, vormen we een aanspreekpunt voor de verschillende civiele vragen die opduiken op de site.

In totaal beantwoordden we in die 12 jaar al een 70-tal concrete adviesvragen en realiseerden we een 20-tal groot- en kleinschalige nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het eerste project werd net vóór de overname door McCain in 2012 gebouwd: een nieuw triagegebouw waar de aardappelen worden gelost, gewassen en getrieerd, om vandaaruit naar de diverse productielijnen te worden getransporteerd. Drie jaar later werkten we mee aan de bouw van een nieuw sociaal blok aan de inkom van de site in de ZI du Vieux Pont.

 

Lutosa

 

Nieuwe functie – nieuwe structuren

Een eerste renovatieproject was de omvorming van een magazijn tot productieruimte. Het gebouw werd volledig gestript en de vloer werd verwijderd. Daarna deden we een analyse van de bestaande situatie, om na te gaan of alle elementen van de structuur sterk genoeg waren voor de nieuwe functie: de komst van zware machines, nieuwe plafonds, extra piping en racks op het dak. Waar nodig werden machinefunderingen voorzien en de bestaande dakstructuren verstevigd. Om de luchtgroepen te kunnen dragen, werden nieuwe structuren gebouwd. Er werden ook nieuwe mezzanines, een weegbordes en een kartonbordes (om te verpakken) bijgebouwd, en een verbindingsbrug om de palletten naar het automatisch magazijn te transporteren.

 

Stoom en dampen

Andere projecten zijn onder meer de bouw van een volledig nieuwe productiehal en de renovatie van een bestaand gebouw om de productiecapaciteit te verhogen. Daarnaast werden ook herstellingen gedaan en nieuwe processen uitgewerkt. In de eerste categorie valt het uitbreken van de vloer in het ‘boilerhouse’, waarna micropalen werden geboord en nieuwe stoomketels werden geplaatst.

Lutosa zet ook in op procesverbetering en recuperatie van energie uit de processen. Daarvoor moet vaak heel wat extra piping worden voorzien. Die structuren komen soms bovenop gebouwen die daar oorspronkelijk niet op voorzien waren. Daarom lieten we extra microfunderingen plaatsen en ontwierpen we staalstructuren die door het dak steken. Op elke plaats waar bijkomende lasten werden voorzien, maakten we de analyse of wat er was volstond, of welke zaken er moesten bijkomen om de lasten op te vangen.

 

Lutosa

 

Waterzuivering en corrosie

Nog in het kader van duurzamere bedrijfsprocessen werd een tijd geleden een gebouw geplaatst waar op het proceswater ‘omgekeerde osmose’ wordt toegepast, met als resultaat water met de kwaliteit van drinkwater. Maar duurzaamheid zit ook in de verlenging van de levensduur van gebouwen. De vele dampen uit de productieprocessen maken de stalen dakstructuren gevoelig voor corrosie. Onze afdeling Asset Integrity Management (AIM) adviseert Lutosa hierbij, door de staat van de structuren te evalueren, te onderzoeken hoe lang ze nog veilig kunnen standhouden en een preventief onderhoudssysteem op te stellen. Beslissingen hangen uiteraard af van welke productielijn in de ruimte staat en van de levensduur van het gebouw.

 

Lutosa

 

Extern geheugen

Tal van kleinere projecten – onder meer rond automatisering en waterzuivering – blijven hier nog onvermeld, net als de vele adviezen die we gaven voor ingrepen die uiteindelijk níet werden uitgevoerd. Skald was daarbij telkens de ‘sparringpartner’ die diverse scenario’s onderzocht en assisteerde bij de budgettering, waardoor Lutosa efficiënt en op basis van betrouwbare informatie kon beslissen.

Onze contactpersonen bij Lutosa zijn vooral de interne projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor nieuwe projecten en het onderhoud van bestaande gebouwen. Door alle data over de gebouwen en de projecten gestructureerd bij te houden, kunnen we bij elke vraag om advies heel vlug schakelen en een gefundeerd antwoord geven. Ook nieuwe medewerkers bij Lutosa weten snel dat ze daarvoor op ons beroep kunnen doen.

Nog even dit: het meest opvallende project dat we in al die jaren voor Lutosa deden, is wellicht de fundering voor de gigantische frietzak die als kunstwerk op de verkeersrotonde in de buurt van de site staat.

 

Bouwpartners:

  • McCain / Lutosa (Leuze-en-Hainaut) – bouwheer
  • Skald – studiebureau stabiliteit

 

Lutosa