opgeleverde projecten

Recent werden 2 projecten voor de Group Depré opgeleverd. In de haven van Brugge werden bulkopslagloodsen gebouwd voor DSH (Depré Storage & Handling). In Oostende werd de productietoren van Fides Petfood quasi verdubbeld. Voor beide projecten deed Establis de stabiliteitsstudie en de civiele projectopvolging van ontwerp tot oplevering.

DSH

1 nieuwe loods van ± 8.600 m² en een uitbreiding aan een bestaande loods van ± 3.100 m². Het ontwerp van beide loodsen is gelijkaardig. Na een intense grondverbetering werd een volledig naadloze vloerplaat gestort, met verzwaarde zolen ter plaatse van de wanden. Op de vloer werden keerwanden gestort van 5 m hoog. Daarop is een staalstructuur geplaatst met geïsoleerde dak- en wandplaten. In de loodsen worden landbouwgrondstoffen opgeslagen in bulk, die met het schip worden aangevoerd. Er is een grondige analyse gebeurd van de brandveiligheidseisen. Uiteindelijk werden de nodige afwijkingen op de brandnorm aangevraagd en verkregen.

FIDES PETFOOD

Nadat er een volledig nieuw kantoorgebouw werd afgewerkt, is men gestart met een belangrijke uitbreiding van de silo- en productietoren. Het is reeds de 3e uitbreiding bij Fides Petfood. Establis was er reeds bij van het eerste project in 2004. De nieuwe toren is net als de vorige opgebouwd in staal, waarbij de siloblokken deel uitmaken van de draagstructuur. Maar enkele onderdelen zijn in beton: liftschacht, stuurkamer, technische beuk en pompkamer. De werken werden gefaseerd uitgevoerd, zodat de productie nooit kwam stil te liggen.